گرفتن چند بلوک clc در 1 تقدیر قیمت

چند بلوک clc در 1 تقدیر مقدمه

چند بلوک clc در 1 تقدیر